<
Trang chủ » Tra từ
dramatic  
[drə'mætik]
tính từ
  • thuộc về kịch
một hội kịch
thể hiện một sự kiện có thật thành kịch
sự trớ trêu đầy kịch tính
  • gây ấn tượng sâu sắc; gây xúc động
những biến đổi, phát triển, tin tức gây xúc động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt