<
Trang chủ » Tra từ
drag  
[dræg]
danh từ
 • cái bừa lớn, cái bừa nặng
 • xe trượt (san đất, chở đồ nặng...)
 • xe bốn ngựa
 • lưỡi kéo, lưỡi vét (bắt cá, bẫy chim) ( (cũng) drag net )
 • máy nạo vét; dụng cụ câu móc (người chết đuối...); cái cào phân
 • cái cân (để giảm tốc độ xe xuống dốc)
 • cái ngáng trở, điều ngáng trở, điều trở ngại (cho sự tiến bộ)
 • sự kéo lê, sự đi kéo lê, sự chậm chạp lề mề
 • sự rít một hơi (tẩu, thuốc lá...)
rít một hơi thuốc lá dài
 • (từ lóng) ảnh hưởng, sự lôi kéo
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường phố
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô gái đi chung
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc đua xe hơi
ngoại động từ
 • lôi kéo
 • kéo lê
kéo lê chân; (nghĩa bóng) làm chậm chạp lề mề, làm miễn cưỡng
 • (hàng hải) kéo (neo) trôi đi
tàu kéo neo trôi đi (neo trôi không cầm chắc)
 • mò đáy, vét đáy (sông, hồ..)
mò đáy hồ tìm xác người chết đuối
 • lắp cái cản (vào bánh xe để giảm tốc độ khi xuống dốc)
 • bừa (ruộng...)
nội động từ
 • kéo, kéo lê, đi kéo lê
 • (âm nhạc) kéo dài, chơi quá chậm, thiếu sinh động
 • kề mề, kéo dài (câu chuyện, công việc...)
 • (hàng hải) trôi, không cầm chặt (neo)
 • mò đáy, vét đáy (để tìm cái gì)
   • lôi vào, kéo vào
   • đưa vào (một vấn đề) một cách vụng về, đưa vào không cần thiết
   • lôi theo, kéo theo
   • lề mề, kéo dài nặng nề chán ngắt (câu chuyện...)
   • lôi ra, kéo ra
   • kéo dài
   • lôi lên, kéo lên
   • (thông tục) nuôi dạy ẩu, nuôi dạy thô bạo (con cái)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt