<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
douleur  
danh từ giống cái
  • nỗi đau đớn, nỗi thống khổ
nỗi đau đớn về thể xác
tiếng kêu đau
đau bụng
thuốc giảm đau
chia sẻ nỗi đau của ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt