<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doodle-bug  
['du:dlbʌg]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con bọ cánh cứng; ấu trùng bọ cánh cứng
  • (thông tục) bom bay
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) que dò mạch mỏ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt