<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
donzelle  
danh từ giống cái
  • người phụ nữ lẳng lơ
  • người phụ nữ khó tính
  • (tiếng địa phương) cô phù dâu
  • (động vật học) cá chồn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt