<
Trang chủ » Tra từ
donut  
['dounʌt]
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bánh rán
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt