<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dong  
[dɔη]
ngoại động từ
  • (từ Úc) nện; phang
danh từ
  • đồng ( Việt Nam)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt