<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
donee  
[dou'ni:]
danh từ
  • người nhận quà tặng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt