<
Trang chủ » Tra từ
done  
[dʌn]
động tính từ quá khứ của do
tính từ
 • (về thức ăn) nấu chín
súc thịt nấu chưa chín hẳn
 • có thể chấp nhận về mặt xã hội
hút thuốc là trong khi chờ thức ăn là điều không thể chấp nhận được
   • là việc cần phải làm
   • không còn làm việc gì hoặc có liên quan đến ai/cái gì; bỏ đi, thôi đi
chúng ta hãy dành thêm nửa giờ nữa để quét sơn, cho nó xong đi
   • hoàn toàn kết thúc
mối quan hệ giữa họ với nhau đã tan rã và hoàn toàn chấm dứt
   • cái gì đã làm thì không thay đổi được nữa; bút sa gà chết
thán từ
 • (dùng để cho thấy mình chấp nhận một đề nghị) xong!
I'll give you 8500 for the car - Done !
Tôi sẽ trả anh 8500 pao tiền chiếc xe ô tô ấy - Xong!
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt