<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dollar  
['dɔlə]
danh từ
 • đồng đô la ( Mỹ)
 • (từ lóng) đồng 5 silinh, đồng curon
   • thần đô la, thần tiền
   • khu vực đô la
   • chính sách đô la
   • câu hỏi hóc búa, khó trả lời
Liệu tất cả chúng ta có sống được đến năm 2000 chăng? Quả là một câu hỏi khó trả lời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt