<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doll  
[dɔl]
danh từ
  • con búp bê ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
động từ, (thông tục) ( (thường) + up )
  • diện, mặc quần áo đẹp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt