<
Trang chủ » Tra từ
doit  
['dɔit]
danh từ
  • số tiền rất nhỏ; đồng xu
  • cái nhỏ mọn, cái không đáng kể
      • chẳng cần tí nào, cóc cần gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt