<
Trang chủ » Tra từ
dog  
[dɔg]
danh từ
 • chó
 • chó săn
 • chó đực; chó sói đực ( (cũng) dog wolf ); cáo đực ( (cũng) dog fox )
 • kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn
 • gã, thằng cha
thằng cha ma giáo, thằng cha ranh ma
(thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
chòm sao Tiểu-thiên-lang
 • ( số nhiều) vỉ lò ở lò sưởi ( (cũng) fire dogs )
 • (kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
 • mống bão ở chân trời ( (cũng) sea dog )
   • như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến
   • chết khổ sở, chết nhục nhã, chết như một con chó
   • những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh
   • ai rồi cũng có lúc gặp vận; không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
   • muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi
   • thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ( (nghĩa bóng))
   • giúp đỡ ai trong cơn hoạn nạn
   • sống một cuộc đời khổ như chó
   • bắt ai sống một cuộc đời khổ cực
   • (tục ngữ) đừng gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ; đừng bới cứt ra mà ngửi
   • yêu tôi thì hãy yêu cả những người thân của tôi
   • không có chút may mắn nào
   • lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời
   • (thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng
   • vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó)
   • tình trạng hỗn độn tạp nhạp
   • ăn mặc diêm dúa, loè loẹt
   • cái nhỏ lại quyết định tình hình của cái bao quát
   • tre già khó uốn (không dễ gì thuyết phục được người già)
ngoại động từ
 • theo nhùng nhằng, theo sát gót, bám sát (ai)
bám sát ai
 • (kỹ thuật) kẹp bằng kìm, cặp bằng móc ngoạm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt