<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
does  
[dəz]
  • động từ do ở ngôi thứ ba số ít ( thời hiện tại)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt