<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doe  
[dou]
danh từ (động vật học)
  • hươu cái, hoãng cái; nai cái
  • thỏ cái; thỏ rừng cái
viết tắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt