<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doc  
[dɔk]
danh từ
  • (thông tục) thầy thuốc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt