<
Trang chủ » Tra từ
divorced  
[di'vɔ:st]
tính từ
  • đã ly dị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt