<
Trang chủ » Tra từ
divorce  
[di'vɔ:s]
danh từ
xin ly dị ai
các căn cứ cho sự ly hôn
được ly dị ai
bắt đầu thủ tục xin ly hôn
  • (nghĩa bóng) sự tách biệt
sự tách biệt giữa tôn giáo và khoa học
ngoại động từ
  • kết thúc hợp pháp cuộc hôn nhân của mình (với ai); ly hôn; ly dị
họ đang ly dị nhau
  • tách ai/cái gì một cách sai lầm
tách một vật này ra khỏi vật khác
anh không thể tách khoa học ra khỏi vấn đề đạo đức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt