<
Trang chủ » Tra từ
divided  
[di'vaid]
tính từ
  • phân liệt; bị tách ra
  • mâu thuẫn với nhau; có quyền lợi đối lập nhau
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt