<
Trang chủ » Tra từ
divers  
['daivə:z]
tính từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ); (đùa cợt) nhiều, linh tinh, khác nhau
ở nhiều nơi khác nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt