<
Trang chủ » Tra từ
ditch  
[dit∫]
danh từ
 • hào, rãnh, mương
 • ( the Ditch ) (từ lóng) biển Măng-sơ; biển Bắc
 • (từ lóng) biển
   • chiến đấu đến cùng
ngoại động từ
 • đào hào quanh, đào rãnh quanh
 • lật (xe) xuống hào
 • làm cho (xe lửa) trật đường ray
 • bỏ rơi (ai) trong lúc khó khăn
nội động từ
 • bị lật xuống hào
 • bị trật đường ray
 • (nói về máy bay) hạ cánh xuống biển do tình trạng khẩn cấp
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt