<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dit  
tính từ
 • đã giao hẹn
đến vào giờ đã giao hẹn
 • gọi là, được gọi là; tức là, hiểu là
bao nhiêu sự việc được gọi là sự nghiện của thiên tài
Nguyen Tat Thanh dit Nguyen le Patriote
Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn ái Quốc
   • miệng nói tay làm, nói là làm ngay
   • nói cách khác
   • đúng đấy, nói thế là đúng
   • nói thế xong thì
   • nói qua thế thôi
   • nói thì dễ thôi nhưng làm thì khó
   • đồng ý thế, nhất định thế
   • đã nói là làm ngay
   • số mệnh đã định là, trời đã bảo là
   • tôi không chịu là..., tôi không đồng ý là...
   • đã kể trên, đã nói đến
nhân vật đã nói đến
   • trong trường hợp kể trên
   • với nghĩa sát sao nhất; thực sự
   • tin chắc như thế, không nói lại nữa
   • nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
   • đã bàn kĩ rồi, đã xong rồi
danh từ giống đực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lời nói, châm ngôn
những lời nói đáng ghi nhớ của chủ tịch Hồ Chí Minh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lời đã nói, lời hứa
phải giữ lời hứa
 • (sử học) bài vè
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt