<
Trang chủ » Tra từ
distinction  
[dis'tiηk∫n]
danh từ
  • ( distinction between A and B ) sự khác biệt hoặc tương phản giữa người/vật này với người/vật kia
anh ta vạch ra sự khác biệt hoàn toàn giả tạo giữa độc giả nam và nữ
không phân biệt cấp bậc, tuổi tác
  • nét đặc biệt; nét độc đáo
thiếu màu sắc riêng, thiếu độc đáo
những nét đặc biệt về dòng dõi và tài sản
  • biểu hiện danh dự; tước hiệu; danh hiệu
danh hiệu học thuật; học vị
được thưởng huân chương vì lòng dũng cảm
  • sự ưu tú; sự xuất chúng; sự lỗi lạc
những người lỗi lạc
tiểu thuyết, công trình xuất sắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt