<
Trang chủ » Tra từ
dispel  
[dis'pel]
ngoại động từ
  • xua đuổi đi, xua tan
xua đuổi những mối sợ hãi
xua tan bóng tối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt