<
Trang chủ » Tra từ
discipline  
['disiplin]
danh từ
  • sự rèn luyện về tinh thần và tính cách để tạo ra sự tự chủ hoặc sự phục tùng; kỷ luật
kỷ luật nhà trường
kỷ luật tu viện
bắt theo kỷ luật nghiêm ngặt
sự phạm kỷ luật
kỷ luật nghiêm được áp đặt với các tân binh
các binh sĩ tỏ ra có kỷ luật tuyệt đối dưới lửa đạn
ở trường, bọn trẻ đều vui vẻ, nhưng chúng thiếu kỷ luật
  • phương pháp rèn luyện
yoga là một phương pháp tốt để học cách thư giãn
  • những quy tắc được định ra cho cách ứng xử
  • sự thi hành kỷ luật
sự thi hành kỷ luật độc ác của thầy giáo
  • ngành kiến thức; môn học
các môn khoa học
ngoại động từ
  • rèn luyện ( ai/cái gì) thành biết tuân lệnh, tự chủ, khéo léo...
một ban nhạc/đội bóng có kỷ luật chặt chẽ/lỏng lẻo
phụ huynh phải rèn luyện con em mình vào kỷ luật
anh phải tự khép mình vào kỷ luật để hoàn thành công việc đúng thời hạn
  • thi hành kỷ luật đối với ai
thầy giáo thi hành kỷ luật cả lớp bằng cách ra thêm bài tập làm ở nhà
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt