<
Trang chủ » Tra từ
dirty  
['də:ti]
tính từ
 • bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn
bàn tay dơ bẩn
cuộc chiến tranh bẩn thỉu
 • có mưa gió sụt sùi, nhớp nháp bẩn thỉu; xấu (thời tiết)
trời xấu
 • không sáng (màu sắc)
 • tục tĩu, thô bỉ
ngôn ngữ thô bỉ
câu chuyện tục tĩu
 • đê tiện, hèn hạ, đáng khinh, nhơ nhốc, xấu xa
cái nhìn khinh miệt
 • phi nghĩa
của phi nghĩa
   • (từ lóng) chơi đểu với ai, dở trò đê tiện với ai
   • việc làm xấu xa bất chính
   • công việc nặng nhọc khổ ải
   • làm giúp ai một công việc nặng nhọc khổ ải
ngoại động từ
 • làm bẩn, làm dơ, làm vấy bùn
nội động từ
 • thành dơ bẩn, thành bẩn thỉu
phó từ
 • rất, lắm
một cậu học trò rất lười biếng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt