<
Trang chủ » Tra từ
director  
[di'rektə]
danh từ
  • người quản lý (nhất là với tư cách một thành viên trong ban giám đốc) các công việc của một doanh nghiệp; giám đốc
ban giám đốc
  • người điều khiển, người chỉ huy
nhạc trưởng của dàn nhạc
  • (sử học) quan đốc chính (hồi cách mạng Pháp)
  • người chịu trách nhiệm về bộ phim, vở kịch..., giám sát và hướng dẫn các diễn viên, đoàn quay phim và các nhânviên khác; đạo diễn
  • (toán học) đường chuẩn
vòng chuẩn
  • máy ngắm (ở súng, để điều chỉnh tầm đạn...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt