<
Trang chủ » Tra từ
dire  
['daiə]
tính từ
  • thảm khốc, khốc liệt, tàn khốc; kinh khủng
với sự tàn bạo kinh khủng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt