<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dinitro  
[,dai'nitrou]
  • hình thái ghép có nghĩa có hai nhóm nitơ trong cấu trúc phân tử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt