<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dingy  
['dindʒi]
tính từ
  • tối màu, xỉn, xám xịt
  • bẩn thỉu, dơ dáy, cáu bẩn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt