<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ding-an-sich  
[diη a:n sikh]
danh từ, số nhiều dinge an sich
  • (triết học) vật tự nó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt