<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ding-a-ling  
['diηə'liη]
danh từ
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thằng ngốc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt