<
Trang chủ » Tra từ
din  
[din]
danh từ
  • tiếng ầm ĩ hỗn loạn kéo dài
Họ làm ầm ĩ quá, nên tôi không nghe được anh nói gì cả
Đừng làm ầm ĩ lên như thế
làm/gây ồn ào
động từ
viết tắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt