<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dimwit  
['dimwit]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) người ngu đần, người tối dạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt