<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dimanche  
danh từ giống đực
  • chủ nhật
chủ nhật tuần trước
      • (thân mật) tài tử, không kinh nghiệm
một nhà hoạ sĩ tài tử
tài xế tồi
      • làm liên miên không có ngày nghỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt