<
Trang chủ » Tra từ
digestive  
[di'dʒestiv]
tính từ
  • tiêu hoá
bộ máy tiêu hoá
rối loạn tiêu hoá
  • giúp cho dễ tiêu
danh từ
  • (y học) thuốc tiêu
  • thuốc đắp làm mưng mủ
  • bánh quy làm từ bột mì chưa rây
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt