<
Trang chủ » Tra từ
difficult  
['difikəlt]
tính từ
  • khó; khó khăn; gay go
Câu hỏi này khó trả lời
Anh ta thấy khó mà bỏ rượu được
Lời đề nghị của họ đặt chúng tôi vào một tình thế khó xử
  • khó tính; khó ai làm vừa lòng
ông chủ/khách hàng khó tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt