<
Trang chủ » Tra từ
difficile  
['difisi:l]
tính từ
  • khó tính, khó làm vừa lòng; khó thuyết phục; khó chơi (người...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt