<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
diamant  
danh từ giống đực
  • kim cương
mỏ kim cương
bột kim cương
kim cương thô
  • dao cắt kính
      • (thông tục) gái làm tiền
      • (thực vật học) nấm củ
tính từ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt