<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
diable  
danh từ giống đực
 • quỷ
quỷ con, tiểu yêu
 • đồ quỷ sứ
chú bé này thật là đồ quỷ sứ
 • gã, chàng, người
một gã nghèo khổ đáng thương
một người to lớn
 • cái quái gở, cái chết tiệt
một con người quái gở
một công việc chết tiệt
 • xe đẩy hàng (hai bánh thấp ở ga..)
 • hộp đầu quỷ (đồ chơi trẻ con, có lò xo bật)
 • lưới đánh cá trích
   • tồi, bừa bãi, cẩu thả
ăn mặc cẩu thả
   • đi biệt tăm
   • bỏ đi, quẳng đi, thôi không làm nữa
   • đồ chết giẫm
đồ chết giẫm chỉ mới ba hoa!
   • (mày là) đồ chết giẫm
   • u sầu, buồn thảm
   • hung hăng; không từ việc xấu nào
   • hăng say; có nghị lực hơn người
   • vẻ đẹp của tuổi xuân
   • xu nịnh kẻ quyền thế bỉ ổi
   • điều đó không khó khăn lắm đâu
   • thực là lạ lùng quá nếu...
   • đó là một chuyện khó vô cùng
   • cái khó khăn là ở đó
   • nóng nảy lắm, hung dữ lắm
   • chạy bán sống bán chết
   • thét lên rất lớn
   • hết sức, quá sức
hết sức mất công
   • không thể ngờ là
   • vô cùng
vô cùng nghiêm khắc
   • (thân mật) tống cổ đi
   • ở biệt tăm ở đâu không biết
   • quần quật, không được nghỉ lúc nào
   • bị quỷ ám, bị tình dục chi phối
   • làm ồn quá, mất trật tự quá; nóng nảy quá
   • vừa mưa nắng ông cắng đánh nhau
   • đồ giả đạo đức; miệng nam mô bụng một bồ dao găm
   • đồ đạc linh tinh bề bộn
   • việc trở nên gay go
   • không có một xu dính túi
   • trẻ không tha già không thương; trời vật cũng chẳng sợ
   • không tin gì cả
   • dù khó khăn đến thế nào
   • kẻ quái nào
kẻ quái nào đã có thể nói với anh điều đó?
   • vặt mũi không đủ đút miệng
   • một người đàn ông gan dạ
   • bán linh hồn cho quỷ, theo hùa bọn ác ôn
thán từ
 • quái nhỉ!, ừ nhỉ!
ừ nhỉ, hơi đắt một chút
nó muốn tôi cái quái gì nhỉ?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt