<
Trang chủ » Tra từ
diễn  
[diễn]
động từ
  • to act; perform, present
to perform a play
  • to take place; to occur
  • to relate
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt