<
Trang chủ » Tra từ
dew  
[dju:]
danh từ
  • sương
sương chiều
sương mai
  • (thơ ca) sự tươi mát
sự tươi mát của tuổi thanh xuân
ngoại động từ
  • làm ướt sương, làm ướt
mắt đẫm lệ
nội động từ
  • đọng lại như sương; rơi xuống như sương; sương xuống
sương bắt đầu xuống
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt