<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
devil's darning-needle  
['devlz'dɑ:niη,ni:dl]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con chuồn chuồn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt