<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
deuxième  
tính từ
  • thứ nhì, thứ hai
đại chiến thế giới thứ hai
tầng hai, gác hai
danh từ
  • người thứ hai; cái thứ hai
danh từ giống đực
  • gác hai, tầng ba
ở tầng ba
danh từ giống cái
  • số hai (ở động cơ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt