<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
desire  
[di'zaiə]
danh từ
  • sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao
tỏ lòng mong muốn làm việc gì
thoả mãn một sự mơ ước
  • vật mong muốn, vật ao ước
  • dục vọng
  • lời đề nghị, lời yêu cầu; lệnh
làm việc gì theo lời yêu cầu của ai
ngoại động từ
  • thèm muốn; mong muốn, ao ước, khát khao, mơ ước
ao ước cái gì
mong muốn làm việc gì
  • đề nghị, yêu cầu; ra lệnh
yêu cầu ai làm việc gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt