<
Trang chủ » Tra từ
descendant  
[di'sendənt]
danh từ
  • con cháu, hậu duệ, người nối dõi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt