<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
depone  
[di'poun]
nội động từ
  • (pháp lý) làm chứng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt