<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
demand  
[di'mɑ:nd]
danh từ
  • sự đòi hỏi, sự yêu cầu; nhu cầu
giấy yêu cầu thanh toán nợ
khi yêu cầu, theo yêu cầu
được nhiều người yêu cầu, được nhiều người chuộng
luật cung cầu
  • ( số nhiều) những sự đòi hỏi cấp bách (đối với thì giờ, túi tiền... của ai)
ngoại động từ
  • đòi hỏi, yêu cầu; cần, cần phải
vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết thận trọng
lá thư này cần phải trả lời ngay tức khắc
  • hỏi, hỏi gặng
anh ta gặng hỏi tôi cần những gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt