<
Trang chủ » Tra từ
demanding  
[di'mɑ:ndiη]
tính từ
  • đòi hỏi khắt khe
một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng
một ông chủ khắt khe
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt