<
Trang chủ » Tra từ
delf  
[delf]
Cách viết khác : delft [delft]
danh từ
  • đồ gốm đenfơ (sản xuất tại Hà-lan)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt